۞ حضرت امام خمینی (ره):
انگیزه بعثت نزول وحی است و نزول قرآن است و انگیزه تلاوت قرآن بر بشر این است که تزکیه پیدا بکنند.

موقعیت شما : صفحه اصلی » برگه ها » شمه ای از آداب الهی و قرآنی

آداب راهنمایی و هدایت از نگاه امام خمینی (ره)

امام خمینی قائل است: کسی که به هدایت خلق می پردازد، خود باید از مهلکات و موبقات مبرّا بوده، و از دنیا گذشته و محو جمال حق شده باشد، همچنین معتقد است: هادی خلق نباید به بندگان خدا تکبر کند و به آنها بدبین باشد (شرح چهل حدیث،  ص ۸۳ )

از منظر امام خمینی :«تا نورانیّت و صفا و محبّت و تواضع در قلب عالِم و مرشد نباشد، نمى‏تواند به ارشاد خلق و تعلیم مردم قیام کند و نمى‏تواند تخم معارف و حِکَم را در قلوب مردم بنشاند» (شرح حدیث جنود عقل و جهل ،  ص ۳۴۹  )