۞ حضرت امام خمینی (ره):
انگیزه بعثت نزول وحی است و نزول قرآن است و انگیزه تلاوت قرآن بر بشر این است که تزکیه پیدا بکنند.

کمیته علمی

اعضای محترم کمیته علمی همایش به شرح زیر می باشند:

 

 1. آیت الله شیخ عباسعلی روحانی 
 2. آیت الله سید محمد علی ایازی (استادیار دانشکدهٔ حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)
 3. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر احمد قلیزاده (ریاست محترم پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی)
 4. خانم دکتر فاطمه طباطبایی (مدیر گروهعرفان اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی)
 5. جناب آقای دکتر عبدالهادی فقهی زاده (معاون محترم قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
 6. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدرضا حشمتی (مشاور محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی)
 7. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدعلی خسروی (مدیرکل محترم دفتر آموزش و توسعه مشارکت های معاونت قرآن و عترت)
 8. جناب آقای دکتر علی داستانی (سرپرست محترم معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س))
 9. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین مستوفی (مدیر محترم گروه معارف موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س))
 10. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای نوراللهیان (ریاست محترم سازمان حوزه ها و مدارس علمیه خارج از کشور)
 11. حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی مهریزی (عضو هیئت علمی دانشکده حقوق،  الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی)
 12. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسن پویا (معاون محترم پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) نمایندگی استان قم)
 13. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمود صادقی (نویسنده و استاد دانشگاه)
 14. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رشید داودی (مدرس حوزه و دانشگاه)
 15. آقای دکتر حسن مهدی پور (عضو هیئت علمی گروه عرفان اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی)
 16. آقای دکتر امیر عظیمی (معاونت پژوهشی  و عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی سیاسی و پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی)
 17. حجت الاسلام والمسلمین عیسی عیسی زاده (عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی- پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن)
 18. حجت الاسلام والمسلمین علی خراسانی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی- پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن)
 19. آقای دکتر غلامرضا حسین پور(عضو هیئت علمی گروه عرفان اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی ومدیر پژوهش)
 20. آقای مرتضی ترابی (محقق قرآنی و مدرس حوزه- تبعه کشور ترکیه)
 21. آقای آکین جابا (مترجم زبان ترکی استانبولی- مدرس فقه و اصول در حوزه علمیه- تبعه کشور ترکیه)
 22. آقای سید سجاد قره قوش(مترجم زبان ترکی استانبولی- مدرس فقه و اصول در حوزه علمیه- تبعه کشور ترکیه)