۞ الإمام الخميني:
الدافع وراء العبادة هو الوحي والوحي من القرآن ، والدافع من قراءة القرآن للبشرية هو العثور على زراعة.

  • 20 سپتامبر 2019 - 22:28
  • نویسنده : حیدر ولی زاده
القرآن في كلام الإمام الخميني – أقوال الردة
حیدر ولی زاده

القرآن في كلام الإمام الخميني – أقوال الردة

ما همه مي‌خواهيم تابع قرآن کريم و اسلام عزيز باشيم،‌قرآن و اسلام‌ زيز همه چيز ما را اداره می کند.

**قرآن و اسلام

1- قرآن، طرح جامع مکتب اسلام است.
2- اسلام و “قرآن مجيد” ما را پيروزکرد.
3- ما همه تابع قرآن کريم و تابع موازين اسلام هستيم.
4- ما همه مي‌خواهيم تابع قرآن کريم و اسلام عزيز باشيم،‌قرآن و اسلام‌ زيز همه چيز ما را اداره مي‌کند.
5- قرآن و اسلام، مهجور و مظلوم است.
6- پشتوانه‌ي همه‌ي شما اسلام و قرآن است.
7- اسلام و قرآن کريم آمده‌اند که انسان را با همه‌ي ابعادي که دارد بسازند و تربيت کنند.
8- بزرگان ما در راه حفظ اسلام و احکام قرآن کريم کشته شدند و فداکاري‌ها کردند تا توانستند اسلام را تا امروز حفظ کنند و به دست ما برسانند.
9- ما براي آن نهضت کرديم که قوانين اسلام و قوانين قرآن در کشور ما حکومت کند.
10- شما براي اسلام قيام کرديد و پشتيبان شما اسلام است و کسي که پشتيبان او قرآن و اسلام باشد پيروز است.

**قرآن و هدايت

1- هيچ جا بهتر از قرآن نيست، هيچ مکتبي بالاتر از قرآن نيست،اين قرآن است که ما را به «مقاصد عاليه» هدايت مي‌کند.
2- قرآن کتاب هدايت و مبدأ نور است.
3- قرآن، آخرين کتاب انسان‌سازي و «کتاب هدايت» و مبدأ نور است.
4- آرمان اصلي «وحي» اين بوده است که معرفت به حق تعالي را ايجاد کند.
5- قرآن، «کتاب هدايت» و راهنماي سلوک انسانيت و مربي نفوس و شفاي امراض قلبيه و نور بخش سيرالي الله است.
6- قرآن، صحيفه‌ي الهيه و کتاب احياي قلوب به حيات ابدي و کتاب علم و معارف الهيّه است و به شؤون الهيّه « جلّ علا» دعوت مي‌کند.
7- وظيفه‌ي سالک الي الله،‌آن است که خود را به قرآن شريف، عرضه دارد.
8- قرآن همه چيز دارد:‌سياست دارد، فقه دارد، فلسفه دارد،‌همه چيز دارد و انسان بايد همه‌ي احتياجاتش را از قرآن تأمين کند.
9- قرآن، غني‌ترين کتاب‌هاي عالم در «تعليم و تربيت» است.
10- ما ،‌قرآن شريفي داريم که همه مسائل در آن هست.
11- قرآن، انسان را به تقوا،‌اخلاق و به خوبي دعوت مي‌کند.

** قرآن و مسلمانان
1- هر چه در راه خدا و قرآن بدهيم افتخار ماست و راه حق است.
2- آن چه مهم است اين است که مسلمين به اسلام و قرآن عمل کنند.
3- جوانان عزيزم! که چشم اميد من به شماست: با يک دست قرآن و با دست ديگر سلاح را برگيريد.
4- قرآن، «محور وحدت مسلمين» است.
5- قرآن کريم بين مسلمين عقد اخوت خوانده است.
6- سراسر حقايق قرآن از وحدت بين مسلمين بلکه بشريت دم مي‌زند.
7- مشکل بزرگ مسملين اين است که قرآن کريم را کنار گذاشته‌اند و تحت لواي ديگران در آمده‌اند.

** قرآن و بشريت
1- قرآن مجيد وسنت، شامل همه‌ي دستورات و احکامي است که بشر براي سعادت و کمال خود احتياج دارد.
2- قرآن کريم سعادت همه‌ي بشر را بيمه کرده است و هر کس در زير بيرق او واقع بشود، در دنيا و آخرت،«سعيد» است.
3- قرآن، مشتمل بر تمام معارف و تمام مايحتاج بشر است.
4- قرآن کريم يک سفره‌‌اي است که خداي تبارک و تعالي به وسيله‌ي پيغمبراکرم (ص) در بين بشر گسترده است که هر کس به مقدار استعداد خودش استفاده کند.
5- قرآن، يک سفره‌ي گسترده‌اي است که از ازل تا ابد همه‌ي قشرها مي‌توانند از آن استفاده کند.
6- قرآن، رحمتي است براي همه‌ي بشر و پيامبر اسلام (ص) يک رحمتي است براي عالمين و در همه‌ي امور، رحمت است.
7- قرآن نسخه‌ي نجات دهنده‌ي بشر است.
8- قرآن کريم به همه‌ي ما و به همه‌ي بشر حق دارد،سزاوار است که در راه او فداکاري کنيم.
9- قرآن آمده که آدم درست کند.

** قرآن وجامعه
1- ما مي‌خواهيم قرآن کريم و دستورات رسول اکرم (ص) را در اين کشور پياده کنيم.
2- قرآن کتاب تربيت و انسان‌سازي است.
3- قرآن، کتاب دعوت و کتاب اصلاح جامعه است.
4- مهذب شويد و با شناخت مباني نوراني قرآن، ملت را بيدار سازيد.
5- بايد تمام جناح‌ها،‌از هر طبقه، بدانند که جز در سايه‌ي اسلام و در زير پرچم توحيد و قرآن،‌راه‌ پيروزي، مسدود است.
6- تا «پرچم قرآن» بر فراز ملت ماست، پيروز است.
7- قرآن براي همه است و سعادت همه را بيمه مي‌کند.
8- قرآن کريم، محتاج به فداکاري‌ قشرهاي ملت است.
9- قرآن،‌يک سفره‌ي پربرکت است که پهن شده تا همه‌ي قشرها از آن استفاده کنند.
**عظمت قرآن
1- قرآن، کتاب همه اعصار است.
2- اين قرآن ما را به مقاصد عاليه‌اي دعوت مي‌کند که در باطن ذاتمان توجه به او هست و خودمان نمي‌دانيم.
3- همه‌ي سعادت عالم در «ليلـﺔ القدر» نازل شده است و از اين جهت از همه‌ي شب‌هاي عالم بالاتر

است.
4- قرآن، صحيفه‌ي الهيه و کتاب احياي قلوب به حيات ابدي و کتاب علم و معارف الهيه است و به شؤون الهيه «جل‌ّ و علا» دعوت مي‌کند.
5- خداوند بر دنيا منت گذاشت که قرآن را فروفرستاد.
6- قرآن، کتاب تحرک و جنبش است.
7- اگر قرآن نبود باب «معرفـﺔ الله» بسته بود الي الابد.
8- قرآن، «دعاي نازل» است همان گونه که دعا،«قرآن صاعد» است.
9- قرآن، تجلي وحي الهي بر قلب مبارک نبي اکرم (ص) و نهج‌البلاغه،‌انعکاس آن از قلب نوراني علي (ع) است.
10- قرآن يک «وديعه الهي» است.
11- قرآن کريم، کتابي است که از صدر اول تا به حال،‌يک کلمه و يک حرف، کم و زياد نشده است.
12- قرآن، «سخن خدا» با انسان است.
13- قرآن، يک سفره‌ي گسترده‌اي است از ازل تا ابد که همه‌ي اقشار بشر مي‌توانند از آن استفاده کنند.

** عمل به قرآن
1- ما بايد قرآن را سرلوحه‌ي همه‌ي امورمان قرار دهيم.
2- ما مکلفيم که هر قدر مي‌توانيم زير پرچم قرآن برويم،‌هر قدر که به قرآن عمل کرديد، زير پرچم آن رفتيد،‌پرچم قرآن، «عمل به قرآن» است.
3- آن چه مهم است اين است که مسلمين به اسلام و قرآن عمل کنند.
4- اي فرزندان برومند اسلام، حوزه‌ها و دانشگا‌ه‌ها را با توجه به شئونات قرآن و ابعاد بسيار مختلف آن بيدار کنيد و «تدريس قرآن» را در هر رشته‌اي که باشد، مد نظر و مقصد اعلاي خود قرار دهيد.
5- آن چه مهم است اين است که مسلمين به اسلام و قرآن عمل کنند.
6- قرآن،‌بايد در تمام شئون زندگي ماحاضر باشد.
7- ما امروز مفتخريم که مي‌خواهيم مقاصد «قرآن و سنت» را پياده کنيم.
8- بچه‌هاي ما بايد تربيت قرآني بشوند.

** تلاوت قرآن
1- قرآن آيات الهي است و انگيزه‌ي «بعثت»،‌آوردن اين کتاب و تلاوت کردن اين آيه‌ي عظيم الهي است.
2- انگيزه‌ي بعثت، آوردن اين کتاب بزرگ است و «تلاوتکردن اين کتاب بزرگ» و اين آيه‌ي عظيم الهي است.
3- «قرائت قرآن» و حاضر بودن قرآن در تمام شؤون زندگي انسان،‌از امور لازم است.

** توسل به قرآن
1- اي قطره‌ها به دريا متصل شويد تا محفوظ باشيد و الاّ مستهلک مي‌شويد و از بين مي‌رويد، اي افکار کوتاه، بيدار شويد،‌خودتان را متصل کنيد به اين دريا،‌درياي الوهيت،‌درياي نبوت و درياي قرآن.
2- مادامي که در پناه قرآن هستيم بر دشمنان غلبه خواهيم کرد.
3- اتکا شما به قرآن باشد.
4- اين طرف و آن طرف نرويد، هيچ جايي بهتر از قرآن نيست.
5- هان!‌اي قطره‌هاي جدا از اقيانوس قرآن اسلام، به خود آييد و به اين اقيانوس‌ الهي متصل بشويد.
6- قرآن کريم پناه همه‌ي ماست.

*قرآن و دشمنان
1- مادامي که در پناه قرآن هستيم بر دشمنان غلبه خواهيم کرد.
2- آمريکاست که اسلام و قرآن مجيد را به حال خود مضر مي‌داند و مي‌خواهد آن‌ها را از جلوي راه‌خود بردارد.
3- هدف اصلي دولت‌هاي استعمارگر، محو قرآن، اسلام و علماي اسلام است.

** قرآن ، آزادي و استقلال
1- قرآن، شما را آزاد قرار دادهاست و قرآن،‌استقلال شما را بيمه کرده است.
2- استقلال و آزادي در پيروي از قرآن کريم و رسول اکرم (ص) است.
3- ما از آزادي منهاي قرآن و از استقلال منهاي اسلام، بيزار هستيم.
4- ما آزادي در پناه قران را مي‌خواهيم.
5- اگر تمام آزادي‌ها را به ما بدهند و تمام استقلال‌ها را به ما بدهند و بخواهند قرآن را از ما بگيرند، نمي‌خواهيم.

** نور قرآن
1- قرآن، عالم را «نور علي نور» مي‌کند و ما بايد به اين نور و به اين اقيانوس نور پي ببريم.
2- قرآن کتاب هدايت و مبدأ نور است.
3- قرآن،آخرين کتاب انسان‌سازي و «کتاب هدايت» و مبدأ نور است.
4- قرآن، نور است و اين «مشعل نور» بايد در دست انسان‌هاي نوراني باشد.
5- قرآن، نوري است که قلوب انسان‌ها را از حجاب‌ها و ظلمات مي‌رهاند.

** انس با قرآن
1- اي قطره‌ها به دريا متصل شويد تا محفوظ باشيد و الا مستهلک مي‌شويد و از بين مي‌رويد، اي افکار کوتاه،‌بيدار شويد، خودتان را متصل کنيد به اين دريا،‌درياي الوهيت، درياي نبوت و درياي قرآن.
2- قرآن، براي استفاده‌ي همه طبقات آمده است،‌هر کس به مقدار استعداد خود.
3- از انس با قرآن، اين «صحيفه‌ي الهي و کتاب هدايت» غفلت نورزيد.

** تدبر در قرآن
1- تدبر در قرآن، انسان را به مقامات بالاتر و والاتر هدايت مي‌کند.
2- فرزندم! با قرآن، اين کتاب بزرگ معرفت آشنا شو و با قرائت آن راهي به سوي محبوب،‌باز کن و تصور مکن که قرائت بدون معرفت اثري ندارد که اين وسوسه‌ي شيطان است، اين کتاب از طرف محبوب است براي تو و براي هر کس و نامه‌ي محبوب است، گرچه عاشق و محب، مفاد آن را نداند.

** آموزش قرآن
1- تدريس قرآن،‌در هر رشته‌اي از آن را مدنظر و مقصد اعلاي خود قرار دهيد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*