۞ حضرت امام خمینی (ره):
انگیزه بعثت نزول وحی است و نزول قرآن است و انگیزه تلاوت قرآن بر بشر این است که تزکیه پیدا بکنند.

برچسب : اخلاص

گزیده ای از سخنان امام خمینی (ره) درباره «اخلاص عمل»

گزیده ای از سخنان امام خمینی (ره) درباره «اخلاص عمل»

اخلاص عمل         در تقریرات فلسفه امام، جلد ‏سوم آمده است: «هر چه انسان را به غیر خدا دعوت کند، شیطان است؛ اگر کسى گفت: بلند شو نماز بخوان تا از جهنم برهى، شیطان است و اگر گفت: نماز بخوان تا به بهشت و گلابى برسى، شیطان است، و لیکن هدایت رحمانى […]

فصلی از «شرح چهل حدیث» امام خمینی (ره) در «فضیلت تلاوت قرآن»

فصلی از «شرح چهل حدیث» امام خمینی (ره) در «فضیلت تلاوت قرآن»

  فصل در فضیلت تلاوت قرآن است‏ یکى از وصایاى رسول اکرم، صلّى اللّه علیه و آله، وصیت به تلاوت قرآن است. و فضل تلاوت و حفظ و حمل و تمسک و تعلم و مداومت و مزاولت و تدبر در معانى و اسرار آن بیش از آن است که به فهم قاصر ما درست آید. […]