۞ حضرت امام خمینی (ره):
انگیزه بعثت نزول وحی است و نزول قرآن است و انگیزه تلاوت قرآن بر بشر این است که تزکیه پیدا بکنند.

برچسب : استکبار جهانی

جلوه های قرآنی و اسلامی اندیشه امام خمینی (ره) در تبیین استکبار جهانی

جلوه های قرآنی و اسلامی اندیشه امام خمینی (ره) در تبیین استکبار جهانی

‏‏‏ یکی از مشخصه های بارز اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی تلاش برای وارد کردن واژه ها و مفاهیم قرآنی و اسلامی در ادبیات سیاسی مسئولان و دولتمردان نظام اسلامی بود که واژه استکبار از جمله واژه هایی است که به طور عملی در این ادبیات وارد گردید. حضرت امام خمینی در تعیین استراتژی و […]