۞ حضرت امام خمینی (ره):
انگیزه بعثت نزول وحی است و نزول قرآن است و انگیزه تلاوت قرآن بر بشر این است که تزکیه پیدا بکنند.

قرآن در کلام امام خاطرات سیره قرآنی امام
  «کتاب احیای قلوب» و تفسیر حقیقی آن

  «کتاب احیای قلوب» و تفسیر حقیقی آن

    امام خمینی معتقد است مفسِّر باید در هر قصه از قصص این کتاب شریف، بلکه در هر آیه از آیات آن – که به شهادت خداى تعالى کتاب هدایت و تعلیم و نور طریق سلوک انسانیّت است- جهت‏ اهتداء به عالم غیب و طرق سعادت و سلوک راه معرفت و انسانیّت را به متعلّم […]

  ضیافت تنزیهی و سفره «قرآن»

  ضیافت تنزیهی و سفره «قرآن»

  امام خمینى پس از بیان اینکه ماه رمضان، ماه ضیافت خداست از دو امر مهم در این ماه یاد می کند: «روزه» و «قرآن».بنا به قول ایشان: خداوند مهماندار این ماه است. او میهمانان خود را به روزه داشتن امر نموده و روزه راهی برای مهار شهواتی است که دریچه دنیوی شدن آدمی به شمار […]

  هدف از نزول قرآن در کلام امام خمینی (ره)

  هدف از نزول قرآن در کلام امام خمینی (ره)

    قرآن، کلام خداوند متعال است که انسان‌ها بدون واسطه، استعداد و توان گرفتن کلام او را ندارند، بلکه به واسطه تنزل کلام الهی از آن مقام ربوبی و تبلور آن در وجود اقدس حضرت محمد بن عبدالله(ص) و جاری شدن کلمات بر زبان آن حضرت بوده که از آن تعبیر به کشف تامه شده […]

  فصلی از «شرح چهل حدیث» امام خمینی (ره) در «فضیلت تلاوت قرآن»

  فصلی از «شرح چهل حدیث» امام خمینی (ره) در «فضیلت تلاوت قرآن»

    فصل در فضیلت تلاوت قرآن است‏ یکى از وصایاى رسول اکرم، صلّى اللّه علیه و آله، وصیت به تلاوت قرآن است. و فضل تلاوت و حفظ و حمل و تمسک و تعلم و مداومت و مزاولت و تدبر در معانى و اسرار آن بیش از آن است که به فهم قاصر ما درست آید. […]

  «کتاب احیای قلوب» و تفسیر حقیقی آن

  «کتاب احیای قلوب» و تفسیر حقیقی آن

    امام خمینی معتقد است مفسِّر باید در هر قصه از قصص این کتاب شریف، بلکه در هر آیه از آیات آن – که به شهادت خداى تعالى کتاب هدایت و تعلیم و نور طریق سلوک انسانیّت است- جهت‏ اهتداء به عالم غیب و طرق سعادت و سلوک راه معرفت و انسانیّت را به متعلّم […]

  خودساختگان، شکست ناپذیرند (چکیده ای از اشارات امام)

  خودساختگان، شکست ناپذیرند (چکیده ای از اشارات امام)

    خودسازى و «جهاد اکبر» امام خمینی هدف نهایی اسلام را «ساختن انسان» ذکر کرده و تحقق چنین امری را اصل و اساس معرفی می کند. از منظر ایشان، خود سازى انسان مقدّم بر همه جهادهاست. این است که رسول اکرم، «جهاد اکبر» را جهادی بزرگ و مشکل معرفی کرده است. امام خمینی معتقد است […]

  اسارت نفس

  اسارت نفس

  به تعبیر امام خمینی «انسان تا در اسارت نفس و شهوات نفسانیّه»  است همه اعمالش نفسانی وشیطانی بوده و بر اعمال «صوریّه معنویه، قلبیّه و باطنیّه » او «صبغه نفسانیّه» غلبه خواهد داشت که «صبغه شیطان» است (شرح حدیث جنود عقل و جهل ، ص۳۲۷). حبّ نفس و حبّ دنیا عامل اصلی امراض نفسانی آدمی […]

  فطرت اصیل
  پژوهشهای عرفانی, دوره ۱, شماره ۱, صفحه ۱۱۳-۱۴۱

  فطرت اصیل

  فطرت اصیل انسان

  «کتاب احیای قلوب» و تفسیر حقیقی آن

  «کتاب احیای قلوب» و تفسیر حقیقی آن

    امام خمینی معتقد است مفسِّر باید در هر قصه از قصص این کتاب شریف، بلکه در هر آیه از آیات آن – که به شهادت خداى تعالى کتاب هدایت و تعلیم و نور طریق سلوک انسانیّت است- جهت‏ اهتداء به عالم غیب و طرق سعادت و سلوک راه معرفت و انسانیّت را به متعلّم […]

  خودساختگان، شکست ناپذیرند (چکیده ای از اشارات امام)

  خودساختگان، شکست ناپذیرند (چکیده ای از اشارات امام)

    خودسازى و «جهاد اکبر» امام خمینی هدف نهایی اسلام را «ساختن انسان» ذکر کرده و تحقق چنین امری را اصل و اساس معرفی می کند. از منظر ایشان، خود سازى انسان مقدّم بر همه جهادهاست. این است که رسول اکرم، «جهاد اکبر» را جهادی بزرگ و مشکل معرفی کرده است. امام خمینی معتقد است […]

  اسارت نفس

  اسارت نفس

  به تعبیر امام خمینی «انسان تا در اسارت نفس و شهوات نفسانیّه»  است همه اعمالش نفسانی وشیطانی بوده و بر اعمال «صوریّه معنویه، قلبیّه و باطنیّه » او «صبغه نفسانیّه» غلبه خواهد داشت که «صبغه شیطان» است (شرح حدیث جنود عقل و جهل ، ص۳۲۷). حبّ نفس و حبّ دنیا عامل اصلی امراض نفسانی آدمی […]

  فطرت اصیل
  پژوهشهای عرفانی, دوره ۱, شماره ۱, صفحه ۱۱۳-۱۴۱

  فطرت اصیل

  فطرت اصیل انسان